Kurumsal

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arama, inşaat, işletme ve işletmenin kapanması aşamaları dahil tüm çalışma aşamalarında; çalışanlarının, alt yüklenici firmaların, halkın ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumayı “hiç bir iş, işin güvenli yapılması için harcanacak zamandan acil değildir” anlayışı ile taahhüt eder.
Bu kapsamda ayrıca;

 • Endüstriyel alanda ulusal ve uluslararası kabul görmüş kanun ve yönetmeliklere koşulsuz uymayı,
 • Çalışanlara ve alt yüklenicilere güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Gerekli sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alarak; çalışanlar, alt yükleniciler ve halk için potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesini, tanımlanmasını ve kontrolünü sağlamayı,
 • Çalışmalardan kaynaklanacak çevresel etkilerin kontrolü ve önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili konularda çalışanlarını düzenli ve sürekli bir biçimde bilinçlendirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder.

Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yukarda belirttiği taahhütlerini yerine getirmek amacıyla:
 • Sağlık, emniyet ve çevre yönetim sistemini kurmayı ve uygulamayı,
 • Çalışmalardan kaynaklanabilecek, sağlık, emniyet ve çevre risk ve tehlikelerini belirlemeyi,
 • Sağlık, emniyet ve çevre yönetimi çalışmalarını sürekli iyileştirmek amacıyla hedefler belirlemeyi,
 • Faaliyetlerden dolayı, çalışanları ve halkı etkileme potansiyeli olan durum ve olayları belirleyerek, sağlık, emniyet ve çevre acil durum eylem planları oluşturmayı,
 • Sağlık, emniyet ve çevre konularında proje sahasına komşu yerleşim alanlarındaki halkın bilgilendirilmesini sağlamayı,
 • Faaliyetlerden dolayı oluşabilecek çevresel kirliliği azaltmak ve kontrol etmek amacı ile; atıkların geridönüşüm ve bertarafını sağlamayı,
 • Madencilik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, planlı bir şekilde faaliyet sahasını rehabilite etmeyi,
 • Bu politikanın uygulanması için, düzenli denetlemeler yapmayı,
 • OMAS’a ait olan sağlık emniyet ve çevre politikasının; alt yükleniciler ve tedarikçiler tarafından sorumlu oldukları çalışma alanlarında uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamayı,
 • Tüm çalışanlara sağlık emniyet ve çevre konularında görev ve sorumluluklarını açıklayan eğitimler vermeyi,
 • Tüm çalışanların sorumlu oldukları çalışma alanlarında, sağlık, emniyet ve çevre politika ve prosedürlerini uygulamalarını sağlamayı,
 • Bu politikanın uygulanması için gerekli kaynakları temin etmeyi,
 • Bu politikanın ilgili paydaşlara ulaşmasını sağlamayı ilke, hedef ve amaç edinmiştir.

Array ( [path] => www.oksutmadencilik.com.tr )